<<< Индексы
Химия
acetato
acetileno
acetilo
aceto
acetono
acideco
acido
afina
agaragaro
aglutini
aktinio
albumino
aldehido
alizarino
alkalo
alkaloido
alkalorezista
alotropa
alotropio
aluminio
aluno
amalgamo
americio
amido
amino
amoniako
amonio
anhidra
anhidrido
anilino
anjono
antimono
argono
arĝento
arseno
astateno
atommaso, atompezo
azoto
balato
bario
benzeno
benzilo
benzino
benzoato
benzolo
benzoo
berilio
berkelio
bismuto
bitumo
borakso
boratacido
borato
borneolo
boro
bromo
bureto
butadieno
butano
buteno
buterato
butilo
ceratino
cerezino
cerio
cezio
cianacido
ciano
ciklano
citrato
ĉenreakcio
ĉimozino
dekanti
dekrepiti
dekstrino
denaturi
dializo
diasporo
diastazo
disprozio
efloreski
ejnstejnio
ekzoterma
elektrolizi
emulsino
enzimo
eozino
erbio
ergotino
esenco
estero
etano
etero
etileno
etilo
eŭropio
fenolo
fermio
fluoro
formaldehido
formalino
formiato
formolo
fosfo
fosforo
fosgeno
frakcio
francio
franciumo
fruktozo
fuksino
fulminato
fulmokotono
furalo
fuzelo
gadolinio
gajakolo
galaktozo
galio
galiumo
galvana
gelozo
germani(um)o
glaŭbera
glicino
glikogeno
glikolo
glukozo
glutamato
gvajakolo
ĝelo
hafnio
halogeno
heksano
heliumo
hidrargo
hidrato
hidrogeno
hidrolizo
hidrosodo
holmio
homologa
ĥitino
ĥolesterolo
iĥtiolo
indigo
indikilo
indio
indiumo
indoksilo
indolo
insulino
inulino
iono
iperito
iridio
iterbio
itrio
izomera
joda
jodo
jodoformo
jono
kadmio
kalcio
kaliforniumo
kalio
kalomelo
karbido
karbonhidrato
karbono
karborundo
karoteno
katalizi
katjono
kaŭstika
kazeino
keratino
keroseno
ketono
kinino
kiselguro
kitino
kloralo
kloro
kloroformo
koaguli
kobalto
kodeino
kohobi
kolargolo
kolesterolo
kolodio
koloida
koloido
kombin(aĵ)o
komponaĵo
komponi
konjugi
kreozoto
kriolito
kriptono
krizokalo
kromatografio
kromo
ksenono
ksileno
ksilitolo
kupro
kuriumo
laktazo
laktozo
lanolino
lantano
lapiso
lecitino
levulozo
lipazo
lipido
lisolo
litargiro
litio
lutecio
magnezio
magnezo
malkomponi
mangano
matraso
mazuto
melinito
mendelevio
mentolo
meskalino
metaldehido
metaloido
metamera
metano
metanolo
metileno
metilo
minio
molekulo
molibdeno
molo
monomero
nafto
naftolo
natria
natrio
natro
neodimo
neono
neptunio
nikelo
niobo
nitrato
nitrito
nitro
nitrogeno
nitroglicerino
nobelio
oksido
oksigeno
oktano
okzalato
oleino
organika
osmio
osmozo
osteino
ozono
paladio
pektino
pentano
peptido
perkol(at)i
petrolo
pikrato
pipeto
piridino
pirofosfato
pirogajlo
pirolizi
pirosulfato
plumbo
plutonio
polarografo
polimerio
polimero
polistireno
polistirolo
polonio
potaso
prazeodimo
precipitado
precipitaĵo
precipiti
progesterono
propano
proteino
provtubo
racema
radikalo
radiumo
radono
reakciilo
reakcio
reakciujo
realgaro
redukti
redukto
rektif(ik)i
rektif(ik)ilo
rektif(ik)o
renio
reziduo
rezorcino
ribonuklea
ribozo
rodio
rubidio
rutenio
safranino
sakarozo
salamoniako
salicil(at)o
saligi
salpetro
samario
saponino
sarino
saturi
sedimento
sekigilo
seleno
sieno
silanoj
silicio
silikato
siliko
silikono
skandio
skatolo
sodo
solo
solvi
solvilo
sorb(ad)o
stano
stekiometrio
steroido
sterolo
stireno
stirolo
striknino
strofantino
stroncio
struktura
sublimato
sublimi
sublimiĝi
sukrozo
sulfatacido
sulfo
sulfuro
suspensio
talio
taliumo
tanino
tantalo
tartro
taŭtomerio
teflono
teino
teknecio
teluro
teobromino
terbio
termito
timolo
tiolo
tirozino
titana
titanio
titano
titro
tokoferolo
tolueno
torio
transmutacio
tulio
tungsteno
unuvalenta
uranio
ureato
ureo
urinato
urotropino
valento
vanad(i)o
vinilo
viskozo
vitriolo
volatila
volframo
zinko
zinkoksido
zirkonio

Reta Vortaro