<<< Индексы
Фонетика
aferezo
afrikato
akuto
apika
apokopo
asonanco
aspiri
aspiro
bilabialo
cezuro
dentalo
diftongo
elizio
enklitiko
epentezo
eŭfonio
faŭka
fonemo
frikativo
gingivalo
glota
guturalo
konsonanto
labialo
laringalo
lateralo
likvido
malvasta
malvast(ec)o
monoftongo
nazalo
palatalo
paroksitona
plozivo
plursilaba
proklitiko
prozodio
retrofleksa
siblanto
silabo
sinerezo
sonanto
spiranto
ŝuŝi
transliteri
triftongo
umlaŭto
velaro
voĉa
vokalo

Reta Vortaro