[Antaŭa parto]   [Sekva parto]     [Enhavtabelo]

Notoj de la redaktinto

La komputila teksto estis skanita laŭ la eldono: V. Varankin. Metropoliteno. Eldonejo «Progreso», Moskvo, 1992.

La origina teksto de la libro estas seninterrompa, sen ajna divido je ĉapitroj, kaj en la komputila prezento ĝi estas arbitre dividita je kelkaj proksimume egallongaj dosieroj.

Dum enkomputiligo mi korektis kelkajn preserarojn. Krome, mi kuraĝis korekti kelkajn evidentajn krudajn lingvajn erarojn, kiujn mi rimarkis en la teksto. Jen listo de la korektaĵoj:

estis   iĝis
lin zorgis la penso —  lin zorgigis la penso
diferenciĝantaj —  diferencantaj
tulpanoj —  tulipoj
prostituino —  prostituitino
ĉagrenigi, ~ita, ~ite —  ĉagreni, ~ita, ~ite
krenoleno —  krinolino
kion mi ĝenas? —  kio min ĝenas?
ne ĝenu! Konfesu! —  ne ĝenu vin! Konfesu!
sin nutrigas —  sin nutras
anstataŭ lin —  anstataŭ li
rustita —  rustinta
kartuŝojn —  kartoĉojn
karnicoj —  kornicoj
la vartistinon prizorgis
mia temperaturo
—  la vartistinon prizorgigis
mia temperaturo
kalamburis —  kalemburis
avanso, ~i, ~igito —  avanco, ~i, ~igito
taburedo —  tabureto

Multaj aliaj eraretoj kaj rusaĵoj restis nekorektitaj, ĉar mi opinias, ke mi ne rajtas tro tuŝi la aŭtoran tekston.

Jurij Finkel
18-dec-2001


[Antaŭa parto]   [Sekva parto]     [Enhavtabelo]