Файл unired.ini

У цьому файлі знаходяться загальні налаштування, що впливають на всю програму. Ви можете змінити їх в діалоговому вікні, яке з'являється в меню Налаштування -> Загальні налаштування.

Всі не-ASCII символи представляються як в HTML, тобто &#xxx; (де xxx – десяткове число).

[common] Загальні налаштування
EditFont

Назва моноширного шрифту

EditFontSize

Розмір моноширного шрифту

InterfaceFont

Назва пропорційного шрифту

InterfaceFontSize

Розмір пропорційного шрифту

TextColor

Колір нормального тексту

BackgroundColor

Колір фону

HighlightColor

Колір рядка/колонки, що підсвічується

GutterFColor

Колір тексту на полі

GutterBColor

Колір фону поля

GutterWidth

Ширина поля

Width

Ширина головного вікна

Height

Висота головного вікна

Left

Ліва межа головного вікна

Top

Верхня межа головного вікна

Maximize

Чи розгортати головне вікно

Zoom

Чи розгортати вікна редагування

MenuLeft, MenuTop, FileLeft, FileTop, EditLeft, EditTop, SearchLeft, SearchTop, RunLeft, RunTop

Координати панелей інструментів

Tools

Порядок чередування панелей інструментів (зірочкою позначається перехід на новий рядок)

BrowserWidth

Ширина панелі навігатора коду

BrowserMin

Чи мінімізувати навігатора при запуску

MsgPanelHeight

Висота панелі відображення помилок компіляції

[languages] Мови
Default

Назва мови по умовчанню (див. нижче)

eo, en, ru...

Назви мов (вони співпадають з іменами ini-файлів, що описують повідомлення на цих мовах, див. нижче)

[charsets] Описи кодувань

Зліва вказується ім'я кодування, справа – ім'я cvt-файлу з описом цього кодування

[surrogates] Описи сурогатних алфавітів

Зліва вказується ім'я сурогату, справа – ім'я srg-файлу з описом цього сурогату

[html-charsets]

Зліва вказується ім'я кодування, як воно представляється в HTML, а справа – ім'я цього кодування з секції [charsets].