Створити новий файл
Відкрити файл (з можливістю вибрати попередній)
Зберегти файл
Друкувати файл або блок

Вирізувати блок у буфер обміну
Скопіювати блок у буфер обміну
Вставити вміст буфера у текст
Видалити блок

Перетворити слово або блок у нижній регістр
Перетворити слово або блок у ВЕРХНІЙ регістр

Відмінити останню зміну
Повторити останню зміну

Перенести довгі рядки
Перевірити правопис (вибір мови - у спадаючому меню, налаштування мови по умовчанню див.ув файлових налаштуваннях)

Знайти відповідність шаблону
Замінити входження шаблону
Повторити попередній пошук або заміну
Повторити попередній пошук або заміну у зворотньому напрямі
Запустити компілятор або сам редагований файл (вибір у спадаючому меню)
Запустити фільтр на відмічений блок (вибір в спадаючому меню)


>