Файли сурогатних алфавітів (*.srg)

Ці файли описують сурогатні алфавіти, тобто представлення діакритичних знаків комбінацією звичайних букв (наприклад, "c" як "ch").

У цих файлах зліва вказуються сурогатні комбінації, а справа, після пропуску – юнікодівські коди справжніх символів.