Файл   Редагування   Пошук   Запустити   Структура   Налаштування  Вікна  Допомога

Знайти   Ctrl+F     Знайти відповідність шаблону
Замінити   Ctrl+R     Замінити входження шаблону
Шукати далі   F3     Повторити попередній пошук або заміну
Шукати назад   Shift+F3     Повторити попередній пошук або заміну у зворотньому напрямі

   
  Пошук слова   Ctrl+Alt+Down     Шукати слово, на якому стоїть курсор
  Пошук слова назад   Ctrl+Alt+Up     Те ж у зворотньому напрямі

   
Перейти на рядок   Alt+F8     Перейти на рядок з вказаним номером
  Шукати пару   Ctrl+K     Знайти парну дужку