Файл keys.ini

Цей файл описує клавіатуру і групи макросів. Кожна група макросів має заголовок в квадратних дужках. Загальна група, що описує загальні клавіатурні команди, має заголовок *.

Потім йдуть описи макросів. Зліва від знаку = поміщаються системні назви комбінацій клавіш, справа – внутрішні імена дій.

Окрім окремих дій, ви можете призначити комбінацію клавіш для послідовності дій (тобто макрос). Рядки, які повинні вводитися текстуально, можна поміщати в лапки або апострофи, наприклад рядок:
Ctrl+Q = "'ehosango' Return 'ciujaude'"
вказує, що натиснувши Ctrl+Q, ви введете наступний текст:
ehosango
ciujaude

Врахуйте, що процедура, що читає рядки з ini-файлів, автоматично видаляє зовнішні лапки або апострофи, так що замість
Ctrl+Q = "aaa"
UniRed фактично одержує
Ctrl+Q = aaa

Окрім стандартних команд (див. нижче) в описах макросів можна використовувати команди (макроси), описані у файлі actions.ini.

Ось назви стандартних команд:

Return Переведення каретки (з розривом поточного рядка)
Back Видалення символу зліва від курсора
DelLine Видалення поточного рядка
WordBack Видалення слова зліва від курсора
Indent Зсув відміченого блоку вправо за допомогою табуляції
Unindent Зсув відміченого блоку вліво з видаленням табуляції
BackIndent Зсув рядка вліво на один рівень вкладеності
RetIndent Розрив поточного рядка з автоматичним зсувом нового рядка
Undo Відміна останньої зміни
Redo Повтор останньої відміненої зміни
MarkAll Відмітити весь текст
UnMark Зняти відмітку
Right Перемістити курсор вправо
Left Перемістити курсор вліво
WordRight Перемістити курсор вправо на слово
WordLeft Перемістити курсор вліво на слово
Down Перемістити курсор вниз
Up Перемістити курсор вгору
ScrollDown Перемістити курсор вниз з прокруткою вікна вгору
ScrollUp Перемістити курсор вгору з прокруткою вікна вниз
Home Перемістити курсор на початок рядка
End Перемістити курсор на кінець рядка
Top Перемістити курсор на початок файлу
Bottom Перемістити курсор на кінець файлу
PageUp Перемістити курсор на сторінку вгору
PageDown Перемістити курсор на сторінку вниз
Delete Видалити символ праворуч від курсора або помічений блок
Cut Видалити помічений блок і скопіювати його в буфер
DelWord Видалити слово праворуч від курсора
ToUpper Перевести помічений блок у верхній регістр
ToLower Перевести помічений блок в нижній регістр
Tab Введення символу табуляції
EnterUnicode Введення юнікодівського коду символу
Insert Перемикання режиму вставки/заміни
Paste Вставити вміст буфера у текст
Copy Копіювати блок у буфер
Print Друк файлу або блоку
Find Виклик діалогу пошуку
Replace Виклик діалогу заміни
SearchAgain Повтор останнього пошуку
SearchBack Повтор останнього пошуку назад
WordSearch Пошук поточного слова
WordSearchBack Пошук поточного слова назад
Open Виклик діалогу відкриття файлу
Reopen Виклик списку файлів, що раніше відкривалися
New Створити новий файл
New2 Виклик списку шаблонів для створення нового файлу
Save Зберегти зміни в редагованому файлі
SaveAs Виклик діалогу збереження файлу
SaveAll Зберегти всі файли
Wrap Перемикання режиму згортки довгих рядків
SpellCheck Виклик перевірки правопису
Zoom Розкрити вікна з редагованими файлами на все головне вікно
Maximize Розкрити головне вікно на весь екран
Close Закрити редагований файл
Exit Вихід з програми
Help Виклик допомоги
KbdNext Перетворення блоку на наступну розкладку клавіатури
KbdPrev Перетворення блоку на попередню розкладку клавіатури
Properties Виклик даїлога зміни властивостей
Bracket Пошук парної дужки
Mark0..Mark9 Помістити мітку в тексті
Goto0..Goto9 Перехід на мітку в тексті