Клавіатура

F1 Допомога
Переміщення і відмітка
Стрілки Переміщення курсора
Shift+Стрілки Позначка горизонтального (рядкового) блоку тексту
Shift+Alt+Стрілки Позначка вертикального блоку тексту
Ctrl+Вліво Переміщення курсора на слово вліво
Ctrl+Вправо Переміщення курсора на слово вправо
Ctrl+PageUp
Ctrl+Home
Переміщення курсора на початок тексту
Ctrl+PageDown Переміщення курсора на кінець тексту
Видалення
Backspace Видалення символу зліва від курсора
Ctrl+Backspace Видалення слова зліва від курсора
Delete Видалення символу праворуч від курсора (або поміченого блоку, якщо він є)
Ctrl+Delete Видалення слова праворуч від курсора
Ctrl+Y Видалення поточного рядка
Режими
Insert Перемикання режимів вставки/заміни
Ctrl+W Включити/виключити перенесення рядків
Редагування
Ctrl+Z
Alt+Backspace
Відміна зміни
Ctrl+Shift+Z Повторити зміну
Буфер обміну
Ctrl+C
Ctrl+Insert
Копіювати відзначений блок у буфер обміну
Ctrl+X
Shift+Delete
Перемістити відзначений блок у буфер обміну
Ctrl+V
Shift+Insert
Вставити вміст буфера обміну в текст
Різне
F7 Перевірка правопису
Alt+Стрілка вгору Перетворення букв поточного слова (або поміченого блоку, якщо він є) у прописні
Alt+Стрілка донизу Перетворення букв поточного слова (або поміченого блоку, якщо він є) у рядкові
Alt+Стрілка вліво Перетворення букв поточного слова (або поміченого блоку, якщо він є) у першу розкладку клавіатури
Alt+Стрілка вправо Перетворення букв поточного слова (або поміченого блоку, якщо він є) у другу розкладку клавіатури
Ctrl+I Додати табуляцію в початок поточного рядка (або всіх рядків в поміченому блоці)
Ctrl+U Видалити табуляцію на початку поточного рядка (або всіх рядків в поміченому блоці)
Alt+; Введення юнікодівського коду символу (десяткового або шістнадцяткового, якщо перший символ — x); введення завершується клавішею Enter
Пошук
Ctrl+F Пошук
Ctrl+R Пошук і заміна
F3 Повтореня пошуку
Ctrl+Alt+Стрілка вниз Пошук поточного слова
Ctrl+Alt+Стрілка догори Пошук поточного слова назад
Файли
Ctrl+O Відкрити файл
Ctrl+N Створити новий файл
Ctrl+S
F2
Зберегти файл
Ctrl+Shift+S
Shift+F2
Зберегти файл з іншим ім'ям і/чи кодуванням
Ctrl+Shift+F2 Зберегти усі файли
Alt+F3 Закрити файл
Alt+F4
Alt+X
Вихід з програми