Файл files.ini

У цьому файлі знаходяться налаштування, що впливають на файли з вказаними розширеннями. Їх можна змінити за допомогою діалогу, який викликається через меню Налаштування-> Файлові налаштування.

У цьому файлі імена секцій є списками розширень, для яких в цій секції вказані налаштування. На початку йде секція [*], яка містить всі налаштування по умовчанню.

Всі не-ASCII символи представляються як у HTML, тобто у вигляді &#xxx; (де xxx – десяткове число).

Ось список можливих параметрів:

Font Шрифт для редагування (1 - стандартний моноширний, 2 - стандартний пропорційний, або його назва)
FontSize Розмір шрифту для редагування
TabSize Ширина табуляції
HighlightLine Чи підсвічувати поточний рядок
HighlightColumn Чи підсвічувати поточну колонку
UseColorer Чи використовувати синтаксичне підсвічування
Wrap Чи завертати довгі рядки
CharSet Ккодування по умовчанню для даного розширення
Surrogate Сурогатний алфавіт по умовчанню
UniRepr Спосіб представлення юнікодівських знаків у тексті (двійкове, &#DDDD; або \uXXXX)
Autodetect Автоматичне розпізнавання кодування
CreateBak Чи створювати резервну копію
AutoIndent Чи застосовувати автоматичний відступ
Delimiters Обмежувачі слів
UpperCase Список прописних букв
LowerCase Список рядкових букв
Kbd1 Список букв на першій розкладці клавіатури
Kbd2 Список букв на другій розкладці клавіатури
ISpellLanguage Мова для перевірки правопису ISpell
Keys Список груп клавіатурних команд, використовуваних для даного типу файлів
Subst Список груп підстановок, використовуваних для даного типу файлів